מהם ליקויי הריצוף הנפוצים ביותר? - BARAMI
מחפש...

Magazine

מהם ליקויי הריצוף הנפוצים ביותר?

תאריך פרסום: 05.12.18

לריצוף ישנו תפקיד פונקציונלי ולא רק אסתטי, מעבר לכך שמטרתו היא להעניק גימור נאה לרצפה עליו גם להבטיח את תפקודה הנכון.
כדי שהריצוף יאפשר לרצפה לתפקד כשורה המשטח חייב להיות מישורי לגמרי, לאפשר לאנשים בכל הגילאים ללכת עליו בבטחה ובנוחות לרבות אנשים בגיל הזהב עם מוגבלויות כאלה ואחרות.
בנוסף המשטח חייב לאפשר ניקוי פשוט וקל ולהיות חזק די הצורך.

ליקויי ריצוף מרכזיים

ישנם כמה ליקויים מרכזיים אותם ניתן לגלות על ידי ביצוע בדק בית.
הליקוי הראשון בא לידי ביטוי בסטייה ממישוריות, כך שהריצוף איננו מישורי לגמרי.
בדיקה זו נעשית על ידי הצמדת סרגל לפני הריצוף כדי לראות האם הוא מתלכד עם פני הריצוף כפי שנדרש. ריצוף שאיננו מישורי יוביל לגילוי של מקומות נמוכים יותר או גבוהים יותר מאחרים בריצוף.
לפי התקן הסטייה המותרת היא של שני מ"מ לאורך קו מישורי של שני מטר כאשר הסטייה גדולה יותר מהתקן הרי שמדובר בליקוי בריצוף.

סטייה מקומית

סטייה מקומית היא כאשר יש בריצוף ישנה נקודה אחת שיותר גבוהה או יותר נמוכה בהשוואה למישור.
הסטייה המותרת על פי התקן היא של שני מ"מ לאורך קו ישר של שני מטר. המדידה עצמה נעשית על ידי הצמדת סרגל באורך של שני מטר אל פני הריצוף.
חשוב להתייחס לך שליקוי מעין זה עשוי לאפשר למים להיקוות בעמקים שנוצרו בריצוף.
התיקון הנדרש במקרים אלו הוא יסודי כלומר מחייב את החלפתו של כל הריצוף.
אם ולתיקון לא יתבצע ערך הדירה ירד. תקופת הבדק היא של שנה אחת מיום קבלת הדירה.

הפרשי גובה

כאשר האריחים הסמוכים בריצוף אינם נמצאים במפלס אחד וקיימים ביניהם הפרשי גובה החורגים מהתקן המותר, אזי שמדובר בליקוי הפרשי גובה בין שני אריחים סמוכים.
הסטייה המותרת לפי התקן היא הפרש גובה של מ"מ אחד בלבד בין אריחים סמוכים. הבדיקה מתבצעת על ישי מדיד בעובי של מ"מ אחד.
תיקון ליקוי זה מצריך את החלפתו של האריח שאינו במפלס הנכון.
ישנו קושי לערוך תיקון כזה, מכיוון שתיקון של אריח בודד יכול לגרום לתקלה נוספת באריחים סמוכים.
ליקוי זה איננו מוביל לירידת ערך הדירה, תקופת הבדק היא שנה אחת מיום קבלת הדירה והאחריות חלה במשך שלוש שנים מתום תקופת הבדק.